ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

สถิติคนไข้ไทย..ตายโดยป้องกันได้ต่อปี?

โดย ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา

สถิติการตายโดยป้องกันได้ของอเมริกา ปี 2543 (Deaths per Year)

Medical Errors (ผิดพลาดทางการแพทย์)         : 98,000-190,000
Motor-vehicle accidents(อุบัติเหตุทางจราจร)           : 43,458
Breast Cancer(มะเร็งเต้านม)                                   : 42,297
AIDS (เอดส์)                                                           : 16,516

ข้อมูลจาก Source: To Err Is Human. 2000. Kohn LT, Corrigan J, Donaldson MS, eds,. Washington, DC: National Academy, p.1.

15 มิ.ย. 52
ประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า กล่าวในที่ประชุมสมาคมแพทย์อเมริกันว่า คนอเมริกันตายปีละกว่า 100,000 คน โดยป้องกันได้  - The New York Times http://www.nytimes.com/2009/06/15/health/policy/15obama.text.html?_r=1&ref=policy

WHO องค์การอนามัยโลกได้ประกาศนโยบาย โครงการความปลอดภัยของคนไข้โดยคนไข้มีส่วนร่วม(Patient For Patient Safety- PFPS) ตั้งแต่ปี 2545 เพราะเล็งเห็นถึงมหันตภัยของความผิดพลาดที่ป้องกันได้  ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของชาติอย่างมหาศาล ไม่นับรวมความสูญเสียทางจิตใจที่ประเมินค่ามิได้ http://www.who.int/patientsafety/patients_for_patient/en/

ประเทศไทยเราไม่เคยมีสถิติ แต่สามารถประมานได้ด้วยการนำเอา 4 หาร เพราะจำนวนประชากรของอเมริกามากกว่าเรา 4 เท่า

ก็จะได้ตัวเลข   คนไข้ไทยตายโดยป้องกันได้ปีหนึ่งประมาน 25,000-47,500 คน/ปี 

หมอที่อเมริกาตรวจคนไข้เฉลี่ย 20 นาทีต่อคน ยังมีจำนวนคนตายมากขนาดนี้

ประเทศ ไทยบุคคลากรภาครัฐถูกดูดไปอยู่ภาคเอกชน นำไปรักษาชาวต่างชาติ   ทิ้งภาระงานที่หนักให้กับบุคคลากรภาครัฐ  ปัญหาคนไข้มาก หมอมีน้อยตรวจคนไข้เฉลี่ย 2-3 นาทีต่อคน (ในรพ.รัฐบาล) ดังนั้นจะมีคนไข้ไทยตายโดยป้องกันได้ปีหนึ่งเท่าไหร่  วันหนึ่งจะวนเวียนมาเป็นคนในครอบครัวเราหรือไม่

ขอฝากให้คนไทยทุกคนนำไปช่วยกันคิดต่อ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

คำถาม
คน ไทยพอใจหรือไม่กับการซุกสถิติการตายโดยป้องกันได้เอาไว้ใต้พรม หรือจะนำออกมาเปิดเผยแล้วหาทางป้องกันไม่ให้คนไข้ไทยต้องตายโดยไม่สมควรตาย หรือต้องพิการโดยป้องกันได้อีกต่อไป

พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ เรียกร้องจากความเจ็บ ความตาย และความพิการของผู้เสียหายไทยทุกคนและทุกดวงวิญญาน ลดปัญหาการฟ้องร้องระหว่างหมอกับคนไข้ นำความผิดพลาดไปพัฒนาระบบป้องกันความเสียหาย

ซูซานทำงานให้กับWHO เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน เธอสูญเสียสามีและลูก
จากผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 50 ประเทศใน South East Asia แต่ส่วนใหญ่เป็นหมอและนักวิชาการและNGO น่าแปลกใจ ที่มีคนไข้จริงไม่ถึง10คน
พร้อมหน้าพร้อมตา หมอในกระทรวงสธ.อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คนไข้ นักวิชาการ และนายกแพทยสภา
ภาพนี้เพิ่ม NGO อีก 1 ท่าน
เขาบอกว่าต้องให้คนไข้มีส่วนร่วม
พอกลับมาถึงประเทศไทย ปรียนันท์กลายเป็น สุนัขศรีษะเน่าอยู่คนเดียว ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเขาเลย

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ