ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

แด่..น้องนักศึกษาแพทย์ คนพิเศษของพี่อุ้ย

น้อง ๆ จะรู้กันบ้างหรือไม่ว่า  ความฉลาด  ความเก่ง ที่สวรรค์ประทานให้น้องมานั้น  ชาวบ้านอย่างพี่อุ้ยและคนอื่นในสังคม  ต่างชื่นชมและยกให้น้องเป็นคนพิเศษของสังคมเสมอ  น้องคือปัจจัยที่ห้าของชีวิตที่เราชาวบ้านจะขาดไม่ได้  ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมพวกเราที่แม้จะอายุมากกว่าจึงยกมือไหว้น้องด้วย ความเต็มใจ  และมองด้วยสายตาที่ชื่นชมเสมอ  หากยกขึ้นหิ้งบูชาได้พวกเราก็อยากจะทำ

เกียรติและต้นทุนที่ สังคมมอบให้น้องนั้นสูงส่งยิ่งนัก  หากเติมเต็มความดีงาม ความใสสะอาดของน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทนที่สูงส่ง ความระมัดระวังรอบคอบ ความเอาใจใส่คนไข้ประดุจญาติมิตรของตนเองอย่างสม่ำเสมอและจริงจังแล้ว  ก็จะทำให้น้องเป็นคุณหมอในดวงใจของชาวบ้านของสังคมตลอดกาล  น้องจะมีความสุขในฐานะของผู้ให้อย่างแท้จริง  จงภูมิใจเถิดว่าน้องได้มีโอกาสทำกุศลที่ยิ่งใหญ่ ได้ทำหน้าที่ที่ชาวบ้านอย่างพี่อุ้ยและคนอื่น ๆ แทบไม่มีโอกาสได้ทำ

สิ่ง สำคัญคือเมื่อน้องเติบใหญ่ออกไปสู่สังคม สู่โลกกว้างภายนอก  ที่อาจไม่สวยงามดั่งเคยวาดฝันไว้   พี่ก็ขอให้น้องอดทนอดกลั้นรักษาเกียรติและความดีงามเหล่านั้นให้อยู่กับตัว น้อง และพร้อมที่จะผลิดอกออกผลจากรุ่นสู่รุ่นต่อ ๆ กันไป  อย่าให้ความเลวร้ายของสังคมมาเปลี่ยนแปลงจุดยืนและอุดมการณ์ ที่สั่งสมบ่มเพาะมาด้วยความยากลำบากอย่างแสนสาหัสของน้องได้

พี่ อุ้ยและผู้เสียหายทางการแพทย์ทั้งหลาย รวมทั้งผู้คนในสังคมก็พร้อมปรับเปลี่ยนวิธีคิด และจะพยายามรณรงค์ในทางใดทางหนึ่งเท่าที่ความสามารถจะทำได้  เพื่อปูทางให้น้อง ๆ ว่าที่คุณหมอทั้งหลายออกสู่สังคมภายนอกอย่างมีความสุข  อย่างกระตือรือล้นและมีความมั่นใจในสวัสดิภาพของตนเอง   แล้วส่งผลของความสุขนั้น สู่การทำหน้าที่ที่ดีที่สุดต่อคนไข้ และต่อสังคมโดยส่วนรวมต่อไป

ความที่น้องเป็นบุคคลพิเศษของ สังคม  หนึ่งเสียงของน้องจึงมีพลังมากกว่าชาวบ้านหลายร้อยเท่า เมื่อเห็นสิ่งใดไม่ถูกต้องน้องต้องมีความกล้าหาญที่จะปกป้องและเปลี่ยนแปลง  พี่อุ้ยปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเห็นมืออันขาวสะอาดของน้องสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ สู่สังคม และเป็นนกพิราบสีขาวปลดปล่อยความทุกข์ยากของผู้คนในสังคม  ขึ้นอยู่ว่าน้อง ๆ จะนิ่งดูดาย  หรือลงมือทำเท่านั้น

ไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากความปรารถนาดีอย่างจริงใจ
พี่อุ้ย
ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา
ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์
11 มีนาคม 2550

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ