ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

ถ้าฉัน..ไปจะนั่งประท้วงหน้ารัฐสภา..!

ก็เกรงว่าผู้เสียหายจะตามไป  จะถูกศอฉ.จับเข้าคุกกันหมด  นึกสภาพคนพิการนั่ง+นอนในรถเข็น คนตาบอด น่าเวทนา  มาก็ลำบาก..กลับก็ลำบาก  จะกินจะอยู่กันอย่างไร  คนเหล่านี้เขาก็ลำบากอยู่แล้ว   ค่ารถค่าราก็ไม่มีอู้ฟู่เหมือนกลุ่มหมอต้านพรบ.ที่เขามีนายทุนรพ.เอกชนหนุน หลังอยู่

รัฐบาลรู้ดีว่า กลุ่มหมอ เขาต้านพรบ.เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเขา รพ.เอกชนกลัวจะต้องจ่ายเงินสมทบ  เพราะกลัวต้องเปิดเผยรายได้ที่แท้จริง  รายละเอียดในพรบ.มีแต่หมอ+คนไข้จะได้ประโยชน์  คณะกก.กฤษฎีกาหลายท่านมีลูกเป็นหมอ   ศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ หนึ่งในกก.กฤษฎีกาก็เป็นอดีตเลขาธิการแพทยสภา  เป็นทั้งหมอเป็นทั้งนักกฎหมาย ฉันไปร่วมชี้แจงที่กฤษฎีกานาน 11 เดือนไม่เคยขาดแม้แต่ครั้งเดียว  ฉันเห็นท่านพิจารณารอบคอบรอบด้าน บางมาตราที่ละเอียดอ่อนท่านจะพิจารณาหลายรอบมาก  ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ส่งตัวแทนไปร่วมครบถ้วน  แต่ทำไมมาต้านกันทีหลัง  จัดทำประชาพิจารณ์ก็ทำกันแล้วยังมาอ้างว่าไม่ได้ทำ

ประเทศ นี้...ต้องให้หมอกลุ่มนี้เท่านั้นใช่ไหมเป็นคนกำหนดกติกา   พรบ.วิชาชีพเวชกรรม  พรบ.สถานพยาบาล ฯลฯ ของหมอเราไม่เคยไปยุ่งเกี่ยว  คนไข้จะมีพรบ.คุ้มครองสักฉบับ  ทำไมมีปัญหากันมาก  ทั้งที่หมอก็ได้ประโยชน์

ฉัน คนหนึ่ง..ที่จะไม่ยอมถอยให้กับความไม่ถูกต้อง ถ้าสู้จนสุดกำลังแล้วขาวกลายเป็นดำ  ดำกลายเป็นขาวได้  ก็คงต้องยกประเทศชาติให้หมอกลุ่มนี้ไปเลย

พวกเราล้วนพิการ ตาย และครอบครัวลำบาก

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ