ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

ผลเลือกตั้งแพทยสภา“หมอสมศักดิ์”นายกคนเก่านำลิ่ว

ผลเลือกตั้ง คกก.แพทยสภา ออกแล้ว “หมอสมศักดิ์” นายกคนเก่านำลิ่ว

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
20 มกราคม 2554 15:46 น.http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000008315

ผลเลือกตั้ง คกก.แพทยภา ออกแล้ว “หมอสมศักดิ์” นายกคนเก่ายังนำลิ่ว 10,424 คะแนน พ่วงด้วยสมาชิกหน้าเดิมอีก 21 ที่นั่ง ผุดกรรมการหน้าใหม่ 4 หมอในชมรม ชพพ.ด้าน หมอสัมพันธ์ ย้ำจุดยืน ชพพ.เดินหน้าคัดค้าน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ป่วย

วันนี้ (20 ม.ค.) ที่ห้องไพจิตร์ ปวะบุตร กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีการประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2554-2556 โดยนพ.พรณรงค์ โชติวรรณ ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2554-2556 กล่าวว่า ในการตรวจนับคะแนนบัตรเลือกตั้งวันนี้ จากจำนวนสมาชิกแพทยสภาที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง 39,406 คน ทางคณะกรรมการได้ส่งบัตรเลือกตั้งไปยังสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมด 37,518 ฉบับตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2553 โดยในจำนวนนี้มีบัตรเลือกตั้งที่ส่งถึงผู้รับตามที่อยู่ 37,298 ฉบับ และมีบัตรที่ถูกตีกลับมาจำนวน 220 ฉบับ

นพ.พรณรงค์ กล่าวด้วยว่า สำหรับบัตรเลือกตั้งที่สมาชิกลงคะแนนและส่งกลับมายังสำนักงานเลขาธิการแพทยสภามีจำนวน 12,833 ฉบับ เป็นบัตรดีทั้งหมด 12,744 ฉบับ บัตรเสีย 89 ฉบับ สำหรับสถานการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งของแพทย์ในปีนี้ คิดเป็นร้อยละ 34.2 เปอร์เซ็นต์ ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งถือว่ามีจำนวนไม่ต่างจากปีที่แล้วมากนัก

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ยังคงเป็นสมาชิกในชมรม แพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์ (ชพพ.) โดยผู้ที่มีคะแนนนำอันดับ 1 ได้แก่ ศ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกแพทยสภา โดยมีคะแนนสียงอยู่ที่ 10,424 คะแนน รองลงมาเป็น นพ.อำนาจ กุสลานันท์ สมาชิก มี 8,645 คะแนน นพ.อิทธพร คณะเจริญ มี 7,505 คะแนน นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ มี 7,185 คะแนน และ นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ มี 7,129 คิดเป็น 5 34.2 เปอร์เซ็นต์ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด

ส่วนรายชื่อกรรมการรายอื่นๆ ที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ นพ.สุรินทร์ ทองมา นพ.สิน อนุราษฎร์ นพ.สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล นพ.สุรจิต สุนทรธรรม พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา นพ.โชติศักดิ์ เจนพาณิชย์ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นพ.พินิจ หิรัญโชติ นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์ นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ นพ.โยเชฟ ซื่อเพียรธรรม นพ.วิรุณ บุญนุช สำหรับสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ ที่มีจำนวนอยู่ 26 คน เป็นคณะกรรมการชุดเดิมในกลุ่ม ชพพ.จากวาระเดิมจำนวน 20 คน คน ส่วนอีก 4 คนเป็นผู้ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้แก่ 1.นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ สมาชิก ชพพ. นพ.เมธิ วงศ์ศิริสุวรรณ สมาชิก ชพพ. นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ สมาชิก ชพพ. และ นพ.เพิ่มบุญ จิรยศบุญศักดิ์ สมาชิก ชพพ. เช่นกัน ทั้งนี้ในวันที่ 10 ก.พ.จะมีการเลือกตั้ง นายกแพทยภาและเลขาธิการแพทยสภา ต่อไป

ด้าน นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ประธาน ชพพ.หนึ่งในสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่แพทย์ทั่วประเทศยังให้การสนับสนุนกลุ่ม ชพพ.อย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 5 สมัย ซึ่งต่อจากนี้ทางกลุ่มจะเดินหน้าดำเนินตามนโยบายที่วางไว้ทุกข้อ โดยจะแสดงจุดยืนในการคัดค้านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการเข้ารับบริการสาธารณสุข พ.ศ....ต่อไป ทั้งนี้ สำหรับในช่วงเวลาการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา ได้มีผู้กล่าวหาว่าทาง ชพพ.ใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าวในการหาเสียงนั้น ตนขอปฏิเสธ เพราะว่าทางชมรม ไม่เคยใช้ พ.ร.บ.เป็นเครื่องมือในการหาเสียง เพราะในการคัดค้าน พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวไม่เคยใช้ชื่อ ชพพ.อ้างอิง แต่หลักจากนี้ ทางชมรมจะเดินหน้าเพื่อผลักดันให้เกิดร่างกฎหมาย ที่เน้นคุ้มครองทั้งผู้รับบริการสาธารณสุขและผู้ให้บริการสาธารณสุขเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีความสมดุลยิ่งขึ้น

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ