ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

สมาพันธ์แพทย์ 3 จชต.แต่งดำค้าน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ เข้า ครม.

นราธิวาส - สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สวมชุดไว้ทุกข์ แถลงข่าวคัดค้าน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลระงับการนำร่าง พ.ร.บ.เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยขอให้มีการทำประชาพิจารณ์อย่างทั่วถึงก่อน      
วันนี้ (7 ก.พ. ) ที่ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส นายแพทย์จงเจษฏ์ ยั้งสกุล ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส, นายแพทย์ศรวัสย์ ศิลาลาย ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี, นายแพทย์ซาฟารีบินหลี เลขาธิการองค์กรแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา รวมถึงแพทย์และพยาบาลพร้อมใจแต่งกายชุดดำและสวมปลอกแขนสีดำ
      
       ทั้งหมดได้ร่วมแถลงข่าวว่า ในฐานะตัวแทนสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอคัดค้านการนำเสนอร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขเข้าสู่สภา เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข มีผลกระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์ในระยะยาว และเพิ่มความขัดแย้งระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้การรักษาอีกด้วย
      
       ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลระงับการนำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไว้ก่อน และขอให้มีการทำประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพื่อให้คณะแพทย์และผู้เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นถึงข้อดีและผลเสียของร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขด้วย

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ