ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

วิปรัฐกล่าวหากไม่ยุบสภาก่อน ร่างพรบ.เข้าสภาสมัยนี้แน่

9 ก.พ.54
กรุงเทพธุรกิจ,โพสต์ทูเดย์ ,ไทยโพสต์

นายวิรัตน กัลยาศิริ สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยว่า วิปรัฐบาลได้เสนอร่างประกอบการพิจารณา พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ที่จัดทำโดยสภาทนายความ ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ร่างพรบ.นี้เนื้อหาคล้ายกับฉบับที่กลุ่มแพทย์เสนอ คาดว่าจะทำให้กลุ่มแพทย์ยอมรับและร่วมแก้ไขในชั้นกรรมาธิการ

นายวิรัตน์ กล่าวว่ากลุ่มแพทย์ที่คัดค้านอาจยังไม่ได้อ่านร่างพรบ.ฉบับที่สภาทนายความแก้ไขใน 2 ประเด็นคือ
1. กำหนดให้แพทย์ไม่ต้องรับผิดทางแพ่งและอาญา หากมีการไกล่เกลี่ยและรับเงินจากกองทุน
2. กำหนดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการรักษาการในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

อยากให้กลุ่มแพทย์อ่านกฎหมายฉบับนี้ก่อน หากยังมีการคัดค้านอยู่ก็คงต้องปล่อยไปตามวาระของการพิจารณา คาดว่าหากไม่ยุบสภาก่อนก็คงทันสมัยประชุมนี้

พญ.ประชุมพร บูรณะเจริญ รองประธานสมาพันธ์แพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย กล่าวว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้กลุ่มแพทย์จะเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ แต่จะไม่กระทบต่อผู้ป่วย แต่จะทำให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เดือดร้อน

นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์กล่าวว่า ล่าสุดนายจุรินทร์ระบุชัดว่ากฎหมายฉบับนี้มีทั้งกลุ่มแพทย์ที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย แสดงว่ากลุ่มแพทย์ที่คัดค้านไม่ใช่ตัวแทนแพทย์ทั้งหมด รัฐบาลจึงควรหาทางรับมือกับคนกลุ่มนี้

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ