ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

ประเทศไทยกำลังผลักดันให้มีกฎหมายคุ้มครองคนไข้

เราทุกคนต้องเคยเป็นคนไข้ ใครจะคาดคิดว่าเดินเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องตายหรือพิการออกมา ความผิดพลาดทางการแพทย์นั้นมีทั้งเหตุสุดวิสัยและป้องกันได้ แต่หมายถึงชีวิตและร่างกายของคนไข้ หนึ่งชีวิตกระทบต่ออีกหลายชีวิต คนที่ตกเป็นผู้เสียหายนั้นต้องเผชิญกับความทุกข์อย่างแสนสาหัส บางครอบครัวบ้านแตกสาแหรกขาด หลายคนพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องอยู่อย่างสิ้นหวังทั้งที่ยังมีลมหายใจ

ประเทศไทยไม่เคยมีระบบชดเชยความเสียหายมารองรับ การฟ้องศาลใช้เวลานานหลายปี โอกาสชนะแทบไม่มี  ขณะที่บุคคลากรทางการแพทย์ก็หวั่นวิตกกลัวการฟ้องร้อง การปกป้องวิชาชีพเดียวกันของหน่วยงานสร้างความขัดแย้งให้กับสังคมจนถึงขั้นวิกฤต 


อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.มงคล ณ สงขลา จึงสั่งให้ยกร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ขึ้น ขณะนี้เป็นวาระอยู่ในสภาฯ รอวันที่รัฐบาลจะหยิบยกขึ้นพิจารณา  เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างหมอกับคนไข้  ให้ประชาชนที่ทุกข์ยากได้รับการเยียวยา โดยไม่ต้องมีการฟ้องร้องกันอีกต่อไป

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ