ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

รัฐเร่งผลักพ.ร.บ.ผู้เสียหายเข้าสภาเมินแพทย์ต้านขีดเส้นก.พ.ต้องจบ

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ประธานสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (สผพท.) กล่าวว่า ในวันนี้คณะกรรมการที่ปรึกษากลั่นกรองร่างกฎหมาย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายวิรัตน์ กัลป์ยาศิริ เป็นประธานการประชุมโดยเชิญผู้แทนฝ่ายแพทย์และฝ่ายประชาชนที่สนับสนุนร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล โดยนายวิรัตน์ ได้กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้นำร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ ภายในเดือน ก.พ.นี้ สำหรับ การประชุมในวันนี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เนื่องจากประธานที่ประชุมไม่สามารถควบคุมการประชุมได้ จึงขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อน โดยนายวิรัตน์จะรอฟังความคิดเห็นจากสภาทนายความ ต่อร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ก่อน 
    
“สผพท. ไม่เห็นด้วยกับท่าทีนายกฯ และยืนยันจะคัดค้านต่อไป และไม่ยอมรับข้อสรุป 12 ประเด็นของคณะกรรมการสร้างเสริมความสมานฉันท์ที่มี นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เพราะถือว่าไม่ใช่มติที่ถูกต้อง เพราะกรรมการทั้งหมดมี 63 คนแต่มีผู้เข้าประชุมวันดังกล่าวเพียง 11 คนถือว่าไม่ครบองค์ประชุม” พญ.เชิดชู กล่าว             
ขณะที่นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา  ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์  กล่าวว่า ภาคประชาชนรู้สึกอุ่นใจและมั่นใจมากขึ้น เมื่อนายกรัฐมนตรีมีท่าทีดังกล่าว ส่วนข้อสรุป 12 ประเด็นนั้นถูกต้องแล้ว เพราะการประชุมดังกล่าวไม่ใช่การประชุมสภา ที่ต้องนับองค์ประชุม เมื่อมีการเชิญประชุมแต่มีคนไม่เข้าร่วม แล้วจะกล่าวหาว่าไม่ครบองค์ประชุมได้อย่างไร.


อ้างอิงจากหน้าข่าวของเดลินิวส์ออนไลน์ ที่ลิงก์นี้

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ