ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

วิปรัฐบาลไม่สนหมอฟ้องศาลปกครองเดินหน้าดันกม.คุ้มครองฯเข้าสภาก.พ.นี้

วิปรัฐบาลไม่สนหมอฟ้องศาลปกครอง เดินหน้าดัน กม.คุ้มครองฯเข้าสภา ก.พ.นี้
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
27 มกราคม 2554 00:28 น.
http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9540000011324&#Comment
       ประธาน คกก.กลั่นกรองกฎหมายวิปรัฐบาล ไม่สนแพทย์ฟ้องศาลปกครอง เดินหน้านำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ เข้าสภา ภายใน ก.พ.นี้ แต่ย้ำต้องรอผลประชาพิจารณ์จาก สธ.ก่อน แย้มร่างแก้ไขปรับปรุงใหม่ มุ่งคุ้มครองทั้งผู้ให้-ผู้รับบริการ มั่นใจลดข้อขัดแย้งได้มาก      
       นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ... เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้ยึดตามข้อสรุป 12 ประเด็นของคณะกรรมการสมานฉันท์ในระบบสาธารณสุข แต่ยึดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เป็นหลัก พิจารณาจากสิทธิของแต่ละบุคคลที่มีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่ามีแค่ไหน อย่างไร และจะมุ่งเน้นคุ้มครองทั้ง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายให้และผู้รับบริการ โดยร่าง พ.ร.บ.นี้ได้บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมของสภาแล้ว และจะเร่งผลักดันให้สภาฯพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์ นี้ เพราะเป็นร่าง พ.ร.บ.ที่มีประโยชน์
     
       ต่อข้อถามจำเป็นต้องรอผลการทำประชาพิจารณ์จาก สธ.หรือไม่ นายวิรัตน์ กล่าวว่า แน่นอน ก่อนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาจำต้องดำเนินการทุกอย่างให้พร้อม รวมทั้งผลการดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ของ สธ.ตามที่วิปรัฐบาลเคยมีข้อท้วงติงและมอบหมายและดำเนินการด้วย ซึ่งไม่น่าจะใช้เวลานาน เนื่องจาก สธ.มีบุคลากรและเครื่องมือที่พร้อมในการดำเนินการเรื่องนี้ได้ไม่ยาก
     
       “เชื่อว่า ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯฉบับรัฐบาล ที่มีการแก้ไข ปรับปรุงใหม่นี้ จะช่วยลดข้อขัดข้องและความขัดแย้งของทุกฝ่ายลงได้มาก แม้ทุกฝ่ายจะไม่เห็นพ้องในทั้งหมดก็ตาม แต่ก็เชื่อว่าการมุ่งคุ้มครองทั้ง 2 ฝ่ายจะเป็นประโยชน์และเป็นธรรม” นายวิรัตน์ กล่าว
     
       ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีแพทย์ฟ้องศาลปกครองกลางเพื่อให้มีคำวินิจฉัยว่ากระบวนการยกร่าง พ.ร.บ.นี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะมีผลต่อการนำร่าง พ.ร.บ.เข้าสู่การพิจารณาสภาหรือไม่ นายวิรัตน์ กล่าวว่า การฟ้องศาลปกครองของกลุ่มแพทย์ไม่มีผลต่อการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ของสภา ฝ่ายนิติบัญญัติก็เดินหน้าต่อไป ไม่เกี่ยวข้องกัน และถึงแม้ว่าศาลปกครองกลางจะมีคำวินิจฉัยว่า กระบวนการยกร่าง พ.ร.บ.ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ยังมีร่าง พ.ร.บ.ลักษณะนี้ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ภาคประชาชนและกลุ่มแพทย์อีก 6-8 ฉบับ ที่รอให้สภาพิจารณา ไม่ได้มีเฉพาะฉบับของรัฐบาลที่เสนอโดย สธ.เท่านั้น แม้ในการพิจารณาจะยึดร่างฉบับรัฐบาลเป็นหลักก็ตามแต่ต้องนำร่างอื่นมาประกอบด้วย

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ