ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

ส.ว.วอนรัฐบาลทำร่างพ.ร.บ.แพทย์ตกผลึกก่อนเข้าสภา

ส.ว.วอนรัฐบาลทำร่างพ.ร.บ.แพทย์ตกผลึกก่อนเข้าสภา
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 13:47:47 น.

ในการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 31 มกราคม โดยมีนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือ โดย นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ หารือว่ากรณีที่สวนดุสิตโพลสำรวจดัชนีการเมืองไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา  ชี้วัดการบริหารงานของรัฐบาลได้เพียงร้อยละ 4.74 การทำงานนายกฯได้ร้อยละ 5.83 ส่วนรัฐบาลได้ร้อยละ 5.53 แสดงว่ารัฐบาลทำงานไม่เข้าตาประชาชน

นอกจากนี้ สัปดาห์ก่อนสมาพันธ์แพทย์จะออกมาแต่ชุดดำวันที่ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ...เข้าสภา และจะทำงานไม่เต็มที่เท่าที่ผ่านมาทั่วประเทศ ขอหารือผ่านนายกฯว่า เรื่องวุ่นวายต่างๆ ยังไม่พออีกหรือ เรื่องอื่นนายกฯคุมไม่ได้ เนื่องจากระบบพรรคร่วม แต่เรื่องนี้เป็นอำนาจนายกฯ โดยตรง  

เมื่อตรวจดูวาระประชุมสภาได้บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วน เรื่องที่ 5 ในขณะที่กฎหมายยังไม่ตกผลึกระหว่างผู้สนับสนุนและผู้คัดค้าน นายกฯกลับจะเร่งผลักดัน จริงอยู่เรื่องนี้บรรจุในสภา ฝ่ายบริหารแทรกแซงไม่ได้ แต่กลไกนิติบัญญัตินายกฯสามารถสั่งผ่านมติของวิปรัฐบาลได้ หรือจะเอาอย่างไรแล้วแต่นายกฯ ส่วนตัวสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ แต่ยังมองเห็นปัญหาระหว่างผู้คัดค้านกับผู้สนับสนุน ซึ่งหากร่างดังกล่าวผ่านสภาจะเกิดความวุ่นวายได้

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ