ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

ข่าวสาร กิจกรรม สถานการณ์ - Situation

รัฐเร่งผลัก พรบ.ผู้เสียหายเข้าสภาเมินแพทย์ต้านขีดเส้น ก.พ.ต้องจบ : เมื่อวันที่ 13 ม.ค. พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ประธานสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (สผพท.) กล่าวว่า ในวันนี้คณะกรรมการที่ปรึกษากลั่นกรองร่างกฎหมาย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายวิรัตน์ กัลป์ยาศิริ เป็นประธานการประชุมโดยเชิญผู้แทนฝ่ายแพทย์และฝ่ายประชาชนที่สนับสนุนร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล .....อ่านต่อ

ความหวัง...หลังพบนายกรัฐมนตรี : โดยปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2010 เวลา 11:02 น.

กำหนดการพบท่านนายกรัฐมนตรีเวลา 11.30 น.สาเหตุที่ขอพบท่านเนื่องจากไม่สบายใจกับท่าทีของวิปรัฐบาล

14 ตค.53
นายวิทยา แก้วภราดัย ประธานวิปรัฐบาลประกาศชะลอร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ก่อนการประชุมร่วมระหว่างหมอต้านพรบ.+คนไข้จะสิ้นสุดเพียงหนึ่งวัน ก่อนหน้านั้นรัฐบาลบอกว่าประชุมจบให้สธ.สรุปส่งรัฐบาลเพื่อเดินหน้าพิจารณาร่างพรบ.ต่อไป .....อานต่อ

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ