ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

แพทย์พยาบาลรพ.พุทธชินราชแต่งดำคัดค้านร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
บรรยากาศที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก บุคลากร แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดสีดำเพื่อร่วมกันคัดค้านร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ... หลังจากทางสมาพันธ์แพทย์ โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ต้องการแสดงออกเพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริการสาธารณสุขและประชาชนส่วนใหญ่ได้

ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพุทธชินราช โดยเฉพาะคณะผู้บริหารของโรงพยาบาล ได้ร่วมแต่งกายต้องการแสดงเจตนารมณ์ให้ถอนร่าง พ.ร.บ.นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ หลังจากได้ออกมาคัดค้านพร้อมกันไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

ที่ผ่านมา โดยแพทย์ พยาบาล ส่วนใหญ่ที่ร่วมแต่งกายสีดำค้านคัดร่าง พ.ร.บ.ครั้งนี้ ต่างออกความคิดเห็นว่า หาก พ.ร.บ.นี้ผ่านสภาแล้ว จะต้องมีผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างแน่นอน แต่ในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะมีผู้คัดค้าน แพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดังเดิม เนื่องจากแพทย์พยาบาลนั้นต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณของแพทย์เป็นหลักอยู่แล้ว

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ