ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

ประเทศไทยกำลังจะมีกฎหมายคุ้มครองคนไข้ (พรบ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขพ.ศ...)

เราทุกคนต้องเคยเป็นคนไข้ ใครจะคิดว่าบางคนเดินเข้าโรงพยาบาลแล้วกลับตายหรือพิการออกมา ความผิดพลาดทางการแพทย์นั้นมีทั้งเหตุสุดวิสัยและป้องกันได้ แต่ทั้งหมดหมายถึงชีวิตและร่างกายของคนไข้ หนึ่งชีวิตกระทบต่ออีกหลายชีวิต สร้างความทุกข์อย่างแสนสาหัส บางครอบครัวบ้านแตกสาแหรกขาด หลายคนกลายเป็นคนพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องอยู่อย่างสิ้นหวังทั้งที่ยังมีลมหายใจ .....อ่านต่อ

ทำไมคนไข้ต้องฟ้องหมอ

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ