ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

จะร้องเรียนกับเครือข่ายฯ ทำอย่างไร?

1. เขียนลำดับเหตุการณ์ให้ละเอียด
2. ขอสำเนาเวชระเบียน (ประวัติการรักษาพยาบาล) จากสถานพยาบาล
3. ส่งเอกสารข้อที่ 1 และ 2 ให้เครือข่ายฯ
(ก่อนส่งเอกสารโปรดติดต่อ 081-629-4440 หรืออีเมลติดต่อ ouidolla@yahoo.com)

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ