ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

มติกสม.ชี้ขาดรพ.พญาไท1+แพทยสภาผิด

โพสต์ทูเดย์ 9 ตุลาคม 2552— กก.สิทธิฯ มีมติให้โรงพยาบาลพญาไท 1 ชดใช้ค่าเสีย หายให้ “ดลพร” เพราะถูกละเมิดสิทธิร้ายแรง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ (กสม.) ได้ระบุในรายงาน ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่องสิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากโรงพยาบาลพญาไท 1 และแพทยสภา ตามที่นางปรียนันท์ หรือดลพร ล้อเสริมวัฒนา เป็นผู้ร้องเรียนโรงพยาบาลพญาไท 1 และแพทยสภา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 13 ก.ย. ว่า แพทย์ผู้ทำคลอด และกุมารแพทย์ ของโรงพยาบาลพญาไท 1 ประมาท เลินเล่อ รวมทั้งโรงพยาบาลพญาไท 1 ไม่มีมาตรการแก้ไขเยียวยา จึงก่อให้เกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
ทั้งนี้ กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการแพทยสภาไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ จึงกำหนดมาตรการแก้ไข ดังนี้ 1.ให้โรงพยาบาลพญาไท 1 ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตั้งแต่บุตรชายของผู้ร้องเริ่มมีอาการพิการจนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ให้แก่บุตรชายจนกว่าจะหาย โดยให้เริ่มดำเนินการทันทีตั้งแต่วันที่ได้รายงานฉบับนี้ 2.ให้แพทยสภารื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาใหม่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้ และ 3.ให้กระทรวงสาธารณสุขวางมาตรการในการตรวจรักษาพยาบาล ผู้ป่วยให้ได้มาตรฐานสากล
ด้าน นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวว่า ไม่ทราบว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ มีอำนาจสั่งให้แพทยสภารื้อฟื้นคดีนางปรียนันท์ภายใน 30 วัน หรือไม่

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ