ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

เครือข่ายฯ บุกสภา ร้อง กมธ.สธ.จัดงานสัมมนา กม.คนไข้ ไม่เป็นธรรม


เมื่อวันที่ 5 มกราคม นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวภายหลังยื่นหนังสือถึงพลเอก ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา ในการขอคัดค้านการจัดงานสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดวุฒิสภากรณีร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ.. ที่รัฐสภา โดยมีเครือข่ายผู้เสียหายฯ ร่วมคัดค้านเดินทางมาด้วยราว 20 คน ว่า เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ทราบว่าคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในวิชาชีพเวชกรรม คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แพทยสภา และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะร่วมกันจัดงานสัมมนาในหัวข้อ กฎหมายที่มีผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขในปัจจุบันและอนาคต ในวันพุธที่ 11 มกราคมนี้ ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งตนมองว่า ห้วงเวลานี้ไม่ควรมาพูดเรื่องนี้แล้ว แต่ควรเดินหน้าหาความร่วมมือในการทำร่างกฎหมายดังกล่าวสู่การบังคับใช้จริง ประเด็นไหนข้องใจก็ควรมาหารือกัน แก้ไขกันได้ เพื่อทุกฝ่ายจะดีกว่า ทำแบบนี้เหมือนเดินถอยหลัง

นางปรียนันท์กล่าวว่า จากรายละเอียดของกำหนดการสัมมนา  http://mail.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/60/file_1324024447.pdf  พบว่าเนื้อหาการสัมมนามีการนำเสนอประเด็นความขัดแย้งในข้อกฎหมายของร่าง พ.ร.บ.ซึ่งปัจจุบันเป็นวาระรอการพิจารณาในสภา โดยกรณีร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวนั้นยังไม่มีข้อยุติ ยังเป็นวาระการพิจารณาของสภา การจัดงานสัมมนา ครั้งนี้อาจจะเป็นการจุดกระแสความขัดแย้งเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เครือข่ายยังขอเข้าพบนายอุดมเดช รัตนเสถียร ประธานวิปรัฐบาล และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานวิปฝ่ายค้าน ในการขอให้เร่งการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯด้วย

https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AF-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84-%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/164868756954684

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ