ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

นายกรัฐมนตรียืนยันเดินหน้าพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ


นายกรัฐมนตรียืนยันเดินหน้าพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์
สำนักข่าวไทย
พรรคประชาธิปัตย์ 1 มี.ค.54 - เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ทวงถามนายกรัฐมนตรีผลักดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับการบริการทางการแพทย์ เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ “อภิสิทธิ์” ยันเดินหน้ากฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณา แม้จะมีผู้ไม่เห็นด้วย แนะเครือข่ายฯ หารือ ส.ส.ให้ช่วยสนับสนุน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.30 น. นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ได้มาชุมนุมเรียกร้องขอพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อทวงสัญญาให้นายอภิสิทธิ์ผลักดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ พ.ศ. ... ให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรภายในสมัยประชุมนี้

จากนั้นเวลา 15.15 น. นายอภิสิทธิ์เดินทางมาถึงพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อร่วมประชุม ส.ส. แต่ก่อนการเข้าร่วมประชุมได้พบกับตัวแทนเครือข่ายดังกล่าว โดยนายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ยังอยู่ในวาระการพิจารณาของสภาฯ ซึ่งจะไปเป็นตามลำดับของร่างกฎหมาย ตนได้บอกกับคณะกรรมการประสานงาน (วิป) พรรคร่วมรัฐบาลทุกครั้ง ยืนยันว่าไม่ให้ถอนร่างกฎหมายนี้ ขณะที่กลุ่มแพทย์จำนวนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยพยายามจะให้ถอนออก และยังมี ส.ส.จากพรรคการเมืองอื่น ๆ เห็นว่าเรื่องนี้เกิดความขัดแย้งอย่างมาก ก็บอกว่าไม่อยากให้พิจารณา แต่ตนยังยืนยันเดินหน้าต่อ ส่วนเรื่องการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการรับการรักษาพยาบาลนั้น ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตามกฎหมาย โดยไม่ต้องรอให้มีร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ถ้ามีปัญหาการรับการช่วยเหลือ ขอให้แจ้งมาให้ทราบเพื่อจะแก้ไขให้

“ตอนนี้ผมถูกคัดค้านโดยกลุ่มหมอส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งเขาเคลื่อนไหวแรง มาเล่นงานผมว่าทำไมไม่ถอนออกไป และพรรคการเมืองกับ ส.ส.จำนวนมากก็เห็นว่าเรื่องนี้มีปัญหา จึงไม่อยากทำ ไม่อยากยุ่งเรื่องที่มันร้อน แต่ผมก็ยังเดินหน้า เพราะถือเป็นนโยบาย แต่จะได้ช้าหรือเร็วนั้น ยังมีหลายเรื่องที่อยู่ในวาระของสภาฯ” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การผลักดันเรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจของรัฐบาล และตนไม่สามารถบังคับสภาฯ ได้ เพราะเป็นเรื่องของ ส.ส.และพรรคการเมือง ซึ่งเราต้องมั่นใจว่าสามารถคุมเสียงข้างมากได้ นอกจากนี้ ถ้าเรื่องนี้ถูกเลื่อนให้นำมาพิจารณาในสภาฯ เร็วขึ้น อาจถูกคว่ำและทำให้ร่างกฎหมายตกไป ซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับใคร ตนจึงอยากขอให้ทางเครือข่ายฯ ไปพูดคุกับ ส.ส.ของทุกพรรค เพื่อให้ช่วยสนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว ถ้าทำได้ จะช่วยให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น .- สำนักข่าวไทย

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:85hI4nMw0ngJ:www.mcot.net/cfcustom/cache_page/175825.html+%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th&source=www.google.co.th

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ