ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

รวมข่าว ยื่นหนังสือวอนวิปรัฐบาล+วิปฝ่ายค้าน เร่งพิจารณาร่างพรบ.ฯข่าวจากสำนักข่าวแห่งชาติ
http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255501050177&tb=N255501&news_headline=%E0%A4%C3%D7%CD%A2%E8%D2%C2%BC%D9%E9%E0%CA%D5%C2%CB%D2%C2%B7%D2%A7%A1%D2%C3%E1%BE%B7%C2%EC+%C2%D7%E8%B9%CB%B9%D1%A7%CA%D7%CD%E0%C3%D5%C2%A1%C3%E9%CD%A7%CA%C0%D2%BC%D9%E9%E1%B7%B9%C3%D2%C9%AE%C3+%E0%C3%E8%A7%BE%D4%A8%D2%C3%B3%D2%C3%E8%D2%A7+%BE.%C3.%BA.%A4%D8%E9%C1%A4%C3%CD%A7%BC%D9%E9%E0%CA%D5%C2%CB%D2%C2%A8%D2%A1%A1%D2%C3%C3%D1%BA%BA%C3%D4%A1%D2%C3%CA%D2%B8%D2%C3%B3%CA%D8%A2
เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ยื่นหนังสือเรียกร้องสภาผู้แทนราษฎร เร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขนางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ยื่นหนังสือต่อนายอุดมเดช รัตนเสถียร ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อขอให้เร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. … ที่เสนอโดยประชาชน เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์และแพทย์ผู้ให้บริการ ทั้งนี้นายจุรินทร์ ระบุว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีจุดประสงค์ให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุข ได้รับค่าชดเชยที่เหมาะสม และแพทย์ก็จะไม่ถูกฟ้องร้อง ดังนั้นขอให้คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล เสนอขอเลื่อนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ขึ้นมาพิจารณาอย่างเร่งด่วน เพราะยังมีประชาชนจำนวนมากที่ต้องการสิทธิประโยชน์จาก ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว


ข่าวจากฐานเศรษฐกิจ
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=100859:2012-01-05-08-06-01&catid=143:2011-01-26-05-35-57&Itemid=597

เมื่อเวลา 13.30 น.ที่รัฐสภา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึง การเดินทางมายื่นหนังสือของ นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ เพื่อเรียกร้องให้ทางสภาเร่งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขพ.ศ....... ว่า กฎหมายฉบับนี้ โดยหลักการ มีเจตนาที่ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายได้รับความคุ้มครอง คือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการด้านสาธารณสุข ก็คือผู้ป่วยที่ได้ป่วยรวมทั้งแพทย์ผู้ให้บริการหรือให้การรักษาให้ได้รับความคุ้มครองทั้งสองฝ่าย โดยมีเจตนาที่ต้องการให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการบริการด้านสาธารณสุข ได้รับค่าชดเชยที่มีเหมาะสมและรวดเร็ว

ขณะเดียวกันเมื่อได้รับค่าชดเชยแล้วแพทย์และผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขก็จะไม่จำเป็นต้องถูกดำเนินคดี ซึ่งก็จะประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ ร่างที่อยู่ในวาระการประชุมผู้แทนราษฎรนั้นเป็นร่างที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ เข้ามา เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องช่วยดำเนินการในการที่จะเสนอร่าง ของรัฐบาล เข้ามาสู่การพิจารณาของวาระประชุมผู้แทนราษฎร เพื่อที่จะพิจารณาควบคู่กันไปได้ หรือถ้ารัฐบาลคิดว่าจะไม่เสนอก็อาจจะต้องขอให้วิปรัฐบาลได้มีส่วนในการ เลื่อนวาระ หรือ เมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระแล้วก็นำร่างของภาคประชาชนเข้ามาพิจารณา ก็จะมีสองแนวทาง ซึ่งตรงนี้วิปรัฐบาลและรัฐบาล จะต้องไปไตร่ตรองพิจารณาว่าจะดำเนินการโดยวิธีไหนอย่างไร

เมื่อถามว่า ตอนนี้ร่างมีการบรรจุอยู่ในวาระการประชุมแล้วใช่หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า อยู่ในวาระของสภาฯ แต่ เป็นร่างของภาคประชาชน เพราะว่ารัฐบาลได้ยืนยันร่างนี้พึ่งได้เสนอเข้ามา ตั้งแต่สภาชุดที่แล้ว และรัฐบาลชุดนี้ก็ยืนยัน ก็เป็นหนึ่งในกฎหมายหนึ่งที่ยืนยันตามรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นถือว่าร่างยังไม่ตกไป และร่างที่มีอยู่ในเวลานี้เป็นร่างของภาคประชาชน ฉะนั้น รัฐบาลก็จะต้องเร่งพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ถ้าต้องการที่จะเสนอร่างเข้ามาประกบ ก็ควรรีบดำเนินการจะได้เร่งพิจารณาเมื่อเข้าสู่วาระ ถ้าไม่ต้องการที่จะเสนอร่างเข้ามาก็จะต้องมีคำตอบว่าร่างของภาคประชาชนจะได รับการพิจารณาหรือไม่ เมื่อไรอย่างไร

ข่าวจากช่อง 9 อสมท.
http://news.impaqmsn.com/articles.aspx?id=469739&ch=pl1 

เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ยื่นวิปค้าน-รัฐบาล เร่งออก กม.คุ้มครอง
รัฐสภา 5 ม.ค.- ผู้สื่อขาวรายงานว่า เวลา 13.10 น. เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ นำโดยนางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา พร้อมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้ารับการรักษาทางการแพทย์จนพิการแต่แพ้คดี เข้ายื่นหนังสือต่อนายอุดมเดช รัตนเสถียร ประธานคณะกรรมการประสานงาน (วิป) พรรคร่วมรัฐบาล และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานวิปฝ่ายค้าน เพื่อเร่งรัดให้ผลักดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการด้านสาธารณสุข ซึ่งนายอุดมเดช รับเรื่องไปดำเนินการ

ขณะที่นายจุรินทร์ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการด้านสาธารณสุข ขณะนี้ได้บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างแพทย์ผู้รักษาและคนไข้ โดยเป็นร่างของภาคประชาชนที่เสนอเข้ามาเพียงร่างเดียว ดังนั้น หากรัฐบาลไม่เสนอร่างอื่นเข้ามาประกบ ก็ต้องมีความชัดเจนว่าจะหยิบยกร่างกฎหมายของภาคประชาชนมาพิจารณาเมื่อใด ทั้งนี้ เห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ทั้งคนไข้และแพทย์ผู้รักษาโดยคนไข้จะได้รับเงินชดเชยอย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้รักษาก็จะไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี โดยการพิจารณาดังกล่าวจะพยายามให้เกิดความเสมอภาคทั้งสองฝ่าย.-สำนักข่าวไทยข่าวจากโพสต์ทูเดย์

เหยื่อมีดหมอจี้คลอดร่างกม.คุ้มครองผู้เสียหาย

http://www.posttoday.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82/130428/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A1-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2

เหยื่อมีดหมอจี้คลอดร่างกม.คุ้มครองผู้เสียหาย

เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ร้องสภาเร่งคลอดร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
นางปรียนันท์  ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ยื่นหนังสือต่อนายอุดมเดช  รัตนเสถียร ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อขอให้เร่งพิจารณาร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. …ที่เสนอโดยประชาชน เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์และแพทย์ผู้ให้บริการ
ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ระบุว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีจุดประสงค์ให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุข ได้รับค่าชดเชยที่เหมาะสม และแพทย์ก็จะไม่ถูกฟ้องร้อง ดังนั้นขอให้คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล เสนอขอเลื่อนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ขึ้นมาพิจารณาอย่างเร่งด่วน เพราะยังมีประชาชนจำนวนมากที่ต้องการสิทธิประโยชน์จาก ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว.

ข่าวจากไทยรัฐ ออนไลน์http://www.thairath.co.th/content/edu/228402

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ