ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

แถลงการณ์ตอบโต้หมอชุดดำต้านพรบ.แจ้งความจับ

อ้างถึง: ข่าวจาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 14 มี.ค.54
http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9540000032323

จากกรณีที่พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป(สพศท.) ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกแพทยสภาเมื่อวันที่11มี.ค.54 ว่าดิฉันได้นำภาพเอ็กซเรย์ผู้ป่วยที่มีกรรไกรอยู่ในช่องคอมาเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊คและจัดทำเป็นโปสเตอร์ พร้อมกล่าวหาว่าดิฉันมีเจตนาใส่ร้ายให้เกิดความเข้าใจผิด และสร้างความเสื่อมเสียต่อแพทย์ไทยซึ่งนพ.อำนาจ กุศลานันท์ นายกแพทยสภาได้รับเรื่องไว้สอบสวนแล้วนั้น

ดิฉันยอมรับว่าเป็นผู้เผยแพร่ภาพและโปสเตอร์ดังกล่าวจริง เพราะไม่คิดว่าจะทำให้วงการแพทย์เสียหายตรงไหนอย่างไร เนื่องจากมีเหตุการณ์ ผ่าตัดแล้วลืมกรรไกร, ลืมผ้าก๊อซ, ลืมเส้นลวดเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย แต่ในความเป็นจริงยากที่ใครจะสามารถหารูปภาพหรือฟิล์มเอกซเรย์ตัวจริงมาประกอบได้ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อคนไข้ไทยได้รับความเสียหายจะไม่สามารถขอสำเนาเวชระเบียนรวมทั้งฟิล์มเอกซ์เรย์มาตรวจสอบได้โดยง่าย หลายครั้งรพ.คู่กรณีจะอ้างว่าเวชระเบียนและฟิล์มเอกซ์เรย์หายไป

ดิฉันได้พิจารณาแล้วเห็นว่าภาพที่นำมาประกอบนั้นแม้จะไม่ใช่ภาพจริง แต่ก็สามารถสื่อให้สังคมได้เห็นว่าความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นจริง เนื่องจากเครือข่ายฯ มีผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าวมาร้องเรียนจริงและหลายกรณี มิใช่การกล่าวอ้างลอย ๆ โดยไม่มีหลักฐานสนับสนุน 

ปัจจุบันภาพการผ่าตัดแล้วลืมกรรไกรนั้น หาได้จากอินเทอร์เน็ตที่หลายประเทศทั่วโลกนำมาเผยแพร่ เนื่องจากองค์การอนามัยโลกสนับสนุนให้มีการยอมรับและเปิดเผยความผิดพลาดเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ ซึ่งหลายประเทศได้ปฏิบัติตามนโยบายเนื่องจากเห็นว่าจะสามารถช่วยรักษาชีวิตคนไข้ให้ปลอดภัย ไม่ได้มีทัศนคติว่าการเปิดเผยความผิดพลาดนั้นสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการแพทย์แต่ประการใด 

9 ปีที่ก่อตั้งเครือข่ายฯ ดิฉันไม่เคยมีเจตนาที่จะใส่ร้ายหรือทำลายชื่อเสียงแพทย์ไทยคนใด นอกจากจะทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้เสียหายที่ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ดิฉันก็ยังพยายามที่จะหาทางออกให้กับความขัดแย้งระหว่างหมอกับคนไข้มาโดยตลอด ดังเช่นการผลักดันร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ซึ่งกลุ่มของแพทย์หญิงประชุมพรฯ ก็ได้ออกมาต่อต้านพรบ.ฉบับดังกล่าวอย่างรุนแรง

อย่างไรก็ตามหากการเผยแพร่ภาพดังกล่าวจะมีความผิดใด ดิฉันในฐานะประธานเครือข่ายฯ ก็ขอรับเอาไว้แต่เพียงผู้เดียว และก็ต้องขอขอบคุณพญ.ประชุมพรที่ร้องเรียนและขอบคุณแพทยสภาที่จะช่วยตรวจสอบ ซึ่งดิฉันพร้อมจะเข้าชี้แจงและหากแพทยสภามีมติว่าต้องแก้ไขดิฉันก็จะพยายามหาภาพที่ตรงกับความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาใส่ให้ถูกต้อง แม้จะเป็นไปด้วยความยากยิ่งก็ตาม

อีกประการหนึ่งจากเนื้อหาข่าวที่ระบุว่า คกก.พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ดิฉันได้นำเสนอตัวเลขคนไข้ไทยเสียชีวิตจากความผิดพลาดที่ป้องกันได้ 6.5หมื่นคนต่อปีนั้น คกก.ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตจากภาวะไม่พึงประสงค์มีตัวเลขที่ไม่ได้มากกมายเท่ากับจำนวนที่ดิฉันกล่าวอ้าง  ดิฉันก็ขอให้ทางนพ.ศูภกิจ ศิริลักษณ์ประธานคกก.ได้โปรดยืนยันตัวเลขที่แท้จริงว่ามีคนไข้ไทยตายโดยป้องกันได้ปีกี่คนต่อปี  หากท่านไม่มีตัวเลขที่ถูกต้องมายืนยันท่านก็ไม่ควรกล่าวหาว่าข้อมูลของดิฉันเป็นเท็จ เนื่องจากดิฉันชี้แจงไปแล้วว่าเป็นการอนุมาน เนื่องจากสถานการณ์จริงในประเทศไทยถูกปกปิดเอาไว้ และดิฉันย่อมมีสิทธิที่จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป

ส่วนกรณีที่พญ.ประชุมพรและพวก แ้จ้งความที่สภอ.เมืองสุรินทร์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับดิฉันให้ถึงที่สุดในการเผยแพร่ตัวเลขคนไข้ไทยตาย 6.5หมื่นคนต่อปี ว่าทำให้วงการแพทย์เสื่อมเีสีย เป็นคดีอาญาหมายเลขที่ 545/54 นั้นดิฉันยืนยันว่าพร้อมที่จะสู้คดีให้ถึงที่สุดเช่นกัน

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ