ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

จี้นายกฯสานต่อ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554


เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ จี้นายกสานต่อพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย เชื่อพรรคเพื่อไทยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง   
นาง ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์กล่าวถึงแนวทางการเคลื่อนไหวเพื่อผลัก ดัน ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ…ในรัฐบาลใหม่ ว่าเป็นอีกความหวังของเครือข่ายฯ และประชาชนทุกคน หลังจากพลาดหวังจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมา และเชื่อว่าพรรคเพื่อไทย (พท.) จะคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งขณะนี้ตนได้รณรงค์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ www.facebook.com โดย ใช้ชื่อว่า ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา เพื่อเชิญชวนให้คนไทยที่เป็นผู้เสียหายทางการแพทย์ได้ผลักดันร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ร่วมกัน 


โดยการเขียนจดหมายในนามส่วนตัว หรือกลุ่มบุคคล องค์กร ส่งถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้นายกฯ ลงนามรับรองร่างพ.ร.บ.นี้เพื่อให้สามารถพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 153 วรรค 2 กำหนดให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับรองร่างกฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ภายใน 60 วัน ซึ่งปัจจุบัน ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ เป็นวระด่านอันดับที่ 5 ที่ค้างการพิจารณาอยู่ในสภาฯ หากนายกรัฐมนตรีไม่ลงนามรับรอง ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวจะตกไปทันที ความพยายามของคนไข้ที่เรียกร้องกันมานานด้วยความยากลำบากถึง 9 ปี ต้องนับหนึ่งใหม่อีกครั้ง
นางปรียนันท์กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกัน ทางเครือข่ายผู้เสียหายฯ จะขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี และนายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข (สธ.) ภายหลังรัฐบาลแถลงนโยบายทันที เพราะหวังว่าพรรคเพื่อไทยจะคิดถึงมวลชน คิดถึงรากหญ้า ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่สำคัญเจตนารมณ์ของร่าง พ.ร.บ.นี้ ยังเพื่อลดปัญหาการฟ้องร้องระหว่างแทพย์กับคนไข้ 
โดยมีหลักการ คือ 1. มีกองทุนชดเชยความเสียหายที่รวดเร็วและเป็นธรรม 2. ความผิดพลาดจะถูกนำไปพัฒนาระบบป้องกันความเสียหายป้องกันการเกิดเหตุการณ์ ซ้ำเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและปลายเหตุไปพร้อมๆ กัน ขณะที่เงินกองทุนก็มาจากการจ่ายสมทบจากเงินของคนไข้ 4 กลุ่ม ไม่ใช่จากแพทย์ ประกอบด้วย คนไข้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประมาณ 48 ล้านคน รัฐบาลให้งบฯ ดูแลสุขภาพ 1 แสนล้านบาทต่อปี และให้กันไว้ร้อยละ 1 หรือคิดเป็น 1 พันล้านบาทต่อปี และให้กันไว้ร้อยละ 1 หรือคิดเป็น 1 พันล้านบาท เอาไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ไม่ใช่เงินชดเชย จึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีการพิจารณาว่าแพทย์ผิดหรือไม่ เพราะไม่เกี่ยวข้องกัน

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ