ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

รวมคลิปปรียนันท์กับการผลักดันพรบ.กับรัฐบาลใหม่

ตอนที่หนึ่ง


ตอนที่สอง


ตอนที่สาม


ตอนที่สี่


ตอนที่ห้า


ตอนที่หก

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ