ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

เครือข่ายปชช.จี้สมศักดิ์นำกม.เข้าชื่อพิจารณาใหม่หลังตกเหตุยุบสภา

เครือข่ายภาคปชช.จี้สมศักดิ์นำกม.ปชช.เข้าชื่อ 9 ฉบับพิจารณาใหม่หลังตกเหตุยุบสภา


เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่รัฐสภา ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ อาทิ เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายผู้หญิง เครือข่ายสมานฉันท์แรงงานไทย เครือข่ายผู้เสียหาย
ทางการแพทย์ เครือข่ายผู้เสนอกฎหมายป่าชุมชน ฯลฯ นำโดย น.ส.สารี อ๋องสมหวัง น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย นางปรียนนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้รัฐสภาสนับสนุนร่างกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอจำนวน 9 ฉบับ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.... ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ....  ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ... ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.... ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยวิชาชีพสาธารณสุข ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยสภาตำบลและองค์กรหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ... ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาและได้ตกไปเมื่อมีการยุบสภา


นายสมศักดิ์กล่าวว่า จะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบว่ากฎหมายที่เตรียมบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภากว่า 200 ฉบับ ว่ามีกฎหมายของประชาชนเสนอทั้ง 9 ฉบับรวมอยู่ด้วยหรือไม่ โดย ครม.จะต้องให้ความเห็นก่อนเสนอเข้าสู่สภา ซึ่งจะต้องดำเนินอย่างเร่งด่วนเนื่องจากขณะนี้เหลือเวลา 20 วันเศษ 

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ