ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

"วิทยา"ยันรัฐบาลนำร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ เข้าสภาแน่นอน


16/9/2011
จากกรณีที่นางปรียานันท์  ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ เดินทางมาขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมตัวแทนเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ประมาณ 10 คน และจะอดข้าวประท้วง เพื่อขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันร่างพรบ.ผู้เสียหายเข้าครม.เพื่อนำเข้าสภาพิจารณาออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ นั้น

บ่ายวันนี้ (16 กันยายน 2554) นายวิทยา บุรณศิริ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังพบกลุ่มเครือข่ายฯ ว่า ได้ยืนยันกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ที่ภาคประชาชนเสนอ เข้า ครม. ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคิดว่ากฎหมายฉบับนี้มีความจำเป็น โดยเมื่อกระทรวงสาธารณสุขยืนยันแล้วก็จะส่งเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร บรรจุในระเบียบวาระการประชุมเพื่อดำเนินการตามกระบวนการ พิจารณาออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป  

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ