ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

"วิทยา" ส่อเห็นดีขยายความ ม.41


ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 00:00:06 น. สาธารณสุข * "วิทยา" ส่อเห็นดีเห็นชอบขยายความมาตรา 41 ของ สปสช.แทนการผลักดัน กม.คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย เร่งฝ่ายกลั่นกรอง กม.สธ.ตรวจสอบภายในสัปดาห์นี้ "หมอวินัย" รับลูก จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมบอร์ด สปสช.ครั้งหน้า 

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่ ศ.คลินิก นพ.อำนาจ กุสลานันท์ นายกแพทยสภา ได้ยื่นหนังสือด่วนพิเศษถึงเพื่อขอให้นำเรื่องการแก้ไขสาระสำคัญในร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 41 เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ (บอร์ด สปสช.) นั้น เนื่องจากที่ประชุมมีวาระการพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อเข้ามาขับเคลื่อ นงานของ สปสช.ทั้งหมด 13 ชุด จึงค่อนข้างใช้เวลานาน จึงไม่ได้หารือในเรื่องที่ ศ.คลินิก นพ.อำนาจ กุสลานันท์ นายกแพทยสภา ส่งมา แต่ตนได้ส่งเรื่องต่อไปยังเลขาธิการ สปสช.เพื่อดำเนินการเรื่องต่อแล้ว 

ขณะเดียวกันยังได้เร่งให้นายสุพจน์ ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข เร่งตรวจสอบร่างแก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าวในฉบับของรัฐบาลให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้เช่นกัน

ด้าน นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า จะต้องนำเรื่องดังกล่าวไปหารือในที่ประชุมบอร์ดเพื่อพิจารณา ซึ่งหากสามารถเตรียมข้อมูลได้ทัน และหารือกับนายวิทยา บุรณศิริ รมว.สธ. เรียบร้อยแล้วก็จะนำเข้าที่ประชุมบอร์ด สปสช.ในการประชุมครั้งหน้า 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผ ู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข พ.ศ... แต่ได้รับการคัดค้านไม่เห็นด้วยจากกลุ่มแพทยสภา ที่เสนอให้ขยายความมาตรา 41 ใน สปสช.แทน

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ