ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

เล็งคลอดเกณฑ์คุม รพ.รัฐ-เอกชน

เล็งคลอดเกณฑ์คุม รพ.รัฐ-เอกชน ไม่ผ่านมาตรฐานเมินต่อใบอนุญาต
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
1 มิ.ย.54


สบส.เตรียมออก เกณฑ์มาตรฐานคุม “เครื่องมือ อุปกรณ์ รพ.รัฐ-เอกชน ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่อใบอนุญาต 
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการร้องเรียนจากผู้ป่วย ว่า ได้เข้าฝากครรภ์กับเอกชนแห่งหนึ่ง โดยตั้งครรภ์ลูกแฝด ซึ่งเมื่ออายุครรภ์ครบ 8 เดือนผู้ป่วยมีอาการน้ำเดินจะคลอด จึงได้เข้ารักษาใน รพ.ดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งว่า เครื่องช่วยหายใจไม่พอ และให้ไปคลอดที่ รพ.อื่นแทน โดยไม่ได้ประสานหรือจัดรถพยาบาลนำส่งตัวให้นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า โดยหลักการหากเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินรพ.จะไม่สามารถปฏิเสธผู้ป่วยได้ หากเครื่องมือไม่เพียงพอ ก็ต้องช่วยเหลือเบื้องต้นตามที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตราย ซึ่งจะต้องสอบสวนข้อมูลของกรณีดังกล่าวก่อนว่าเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด อาจจะเกิดจาก รพ.กังวลว่าเครื่องมือไม่พอทำให้ผู้ป่วยอาจเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายก็ได้ แต่จะรับเรื่องไว้สอบสวนต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานของรพ.ที่ชัดเจน ว่า รพ.จำเป็นต้องมีเตียง ห้องผ่าตัด เครื่องมือ เท่าใด ให้เหมาะสมกับขนาดของรพ. ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ
      
       “ขณะนี้กำลังมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการออกกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุข เพื่อกำหนดมาตรฐานของโรงพยาบาลอย่างละเอียด เช่น มาตรฐานห้องผ่าตัดขนาดเท่าใด เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยชีวิตจำนวนเท่าไร เป็นต้น และในอนาคตจะมีคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานในการต่อใบอนุญาต หากพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะไม่ต่อให้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกฎดังกล่าวทำให้ควบคุมไม่ได้ โดยจะครอบคลุมทั้งรพ.รัฐและเอกชน ขณะนี้ยอมรับว่า มีปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ โดยเฉพาะในส่วนของเครื่องช่วยหายใจที่ไม่เพียงพอจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีปัญหาในเรื่องการเชื่อมโยงระบบการส่งต่อในรพ.ต่างๆ ทำให้ยังเกิดปัญหาที่ผู้ป่วยได้รับการปฏิเสธจากสาเหตุเตียงเต็ม แต่กำลังมีการจัดการระบบโดยการหารือร่วมกันกับรพ.ตำรวจ และ รพ.ราชวิถี ซึ่งเป็นศูนย์ประสานการส่งต่อ เพื่อเชื่อมโยง รพ.ในสังกัดต่างๆ ให้เกิดระบบการจัดการที่ดีเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการส่งต่อในอนาคต" นพ.สมชัย กล่าว

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ