ทุกคำถามเกี่ยวกับร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นพ.วิชัย โชควิวัฒน มีคำตอบ

แจ้งความเอาผิดแพทย์ออกหนังสือรับรองการตายเท็จ


TPBS News
19.00 น. 13 กค.54

ผู้เสียหายทางการแพทย์แจ้งความดำเนินดคีกับแพทย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลข้อหาออกหนังสือรับรองการตายเท็จเป็นคดีตัวอย่าง หลังเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์พบว่า มีแพทย์และโรงพยาบาลจำนวนมาก ระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่ไม่ตรงกับความจริง เพื่อปกปิดความผิดพลาดของตัวเอง

นายขันติพงษ์ บุตรวงษ์ และสมาชิกเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจสามเสน ให้ดำเนินดคีกับ นพ.ทรงยศ น้ำเพชร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในข้อหาร่วมกันออกหนังสือรับรองการตายอันเป็นเท็จ และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จในใบมรณบัตร ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 267 และมาตรา 269 ของบุตรสาว คือ น.ส.วิไลพร บุตรวงษ์ ซึ่งถูกระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากครรภ์เป็นพิษ ขณะที่ผลการชันสูตรศพจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี วินิจฉัยตรงกัน เด็กในท้องเสียชีวิตเพราะรกลอกตัว ขณะที่แม่ของเด็กเสียชีวิตจากอาการเลือดออกในช่องท้องและตับฉีกขาด

ขณะที่นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวว่า การออกหนังสือรับรองการตายเท็จ เกิดขึ้นกับผู้เสียหายทางการแพทย์เกือบทุกกรณีที่เข้ามาร้องเรียนกับทางเครือข่ายฯ และการแจ้งความในวันนี้ (13 ก.ค.) ไม่ได้ต้องการให้แพทย์ให้ถูกดำเนินคดี แต่ต้องการให้เป็นคดีตัวอย่างในกรณีที่มีคนเสียชีวิต โรงพยาบาลควรระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่ตรงกับความเป็นจริง และไม่ควรปกปิดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพราะว่านอกจากไม่เป็นธรรมต่อผู้เสียชีวิต และญาติแล้ว ยังจะส่งผลเสียต่อสังคมโดยรวม เช่น เกิดความคลาดเคลื่อนในการเก็บสถิติโรคต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในภาพรวมของประเทศ ซึ่งจะต้องนำไปใช้ในการวางแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในอนาคต และอาจมีผลต่อการทำประกันชีวิตของครอบครัว

ที่มาของข่าว
http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%88

สถานการณ์ร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คลิบวิดีโอเรียกร้องพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย

คลิปสร้างกำลังใจ